2.2.2Neurčitý člen

mužský rodženský rod stredný rod množné číslo
1. p. ein eine ein -
2. p. eines einer eines -
3. p. einem einer einem -
4. p. einen eine ein -
Neurčitý člen označuje dosiaľ konkrétne neurčenú skutočnosť. Používa sa, ak hovoríme o nejakej veci či osobe po prvýkrát.Ein Brief ist gekommen. Briefe sind gekommen.