11.2Rámcová konštrukcia

Znamená, že sloveso v určitom tvare a nižšie uvedené prípady, tvoria tzv. vetný rámec, do ktorého patria ďalšie vetné členy.a)odlučiteľná predponaSie kauft in diesem Geschäft ein.Nakupuje v tomto obchode.b)minulé príčastie zložených slovesných tvarovIch habe es dir schon einmal gesagt.Už som ti to raz hovoril.c)infinitív zložených slovesných tvarovMüssen wir schon nach Hause fahren?Musíme už ísť domov?d)závislý infinitív s „zu“Hier gibt es immer viel zu sehen.Tu sa je vždy na čo pozerať.