6.5Infinitív

Tradične základným tvarom slovesa je prítomný infinitív, ktorý je v nemčine zakončený na -en (machen, schreiben), prípadne na -n (sein, tun).Okrem toho sa v nemčine stretnete s ďalšími infinitívnymi tvarmi:
prítomný infinitív minulý infinitív
činný rod machen gemacht haben
schließen geschlossen haben
trpný rod gemacht werden gemacht worden sein
geschlossen werden geschlossen worden sein
stavové pasívum geschlossen sein geschlossen gewesen sein