1.2.2Výslovnosť spoluhlások

pravopis výslovnosť a príklady
chs ks sechs, Wachs
ck k Hacke, trocken
h po samohláske sa nečíta: gehen, sehr, výnimky: Ahorn, Uhu, oho
ng ŋ anfangen, Menge
ph f Physik
qu kv Quiz, quälen
s z na začiatku slova pred samohláskou: sagen, Sieg
s z vnútri slova medzi samohláskami a spoluhláskami r, l, m, n: Hase, unser, lesen
s z v príponách -sal, -sam po samohláske alebo znelej spoluhláske: langsam
s s na konci slova a slabiky: als, Hans, Haushalt, Liste
s s na začiatku slova pred spoluhláskou: Sklave, Snob
s s v spojení -st-, -sp- vnútri a na konci slova: Fenster, Fest, Wespe
s s v spojení -ps-, -bs-: hopsen, Erbse
sch ʃ Scherz, Geschäft, schätzen
sp, st ʃpˌ ʃt na začiatku slova, i pri zloženinách spielen, Beispiel, Straße
ss s medzi samohláskami, po krátkej samohláske: wissen, Gasse
ß s Straße, Fuß
tsch ʧ Tscheche, deutsch
tz ts sitzen, Witz, Mütze
v f Verlag, Vater, verbinden
w v Weihnachten, wollen
z ts zahlen, Ziege, Herz