4.1Osobné zámená

a)Jednotné číslo
ja ty on ona ono
1. p. ich du er sie es
2. p. meiner deiner seiner ihrer seiner
3. p. mir dir ihm ihr ihm
4. p. mich dich ihn sie es
b)Množné číslo
my vy oni, onyvykanie
1. p. wir ihr sie Sie
2. p. unser euer ihrer Ihrer
3. p. uns euch ihnenIhnen
4. p. uns euch sie Sie
2. pád osobných zámen sa používa v nemčine len veľmi zriedkavo.Na vykanie sa používa zámeno 3. os. mn. č. - Sie (Vy).Darf ich Ihnen helfen?Môžem Vám pomôcť?