9.2Slovosled po priraďovacích spojkách

Po priraďovacích spojkách môže byť vo vete priamy alebo nepriamy slovosled.priamyPo spojkách und, aber, oder, sondern, denn je priamy slovosled vo vete.Er geht weg und ich bleibe hier.On odchádza a ja tu zostávam.nepriamyPo ostatných priraďovacích spojkách býva nepriamy slovosled, keďže sú to pôvodne príslovky.Wenn du fertig bist, dann ruf mich an.Keď budeš hotový, tak mi zavolaj.