4.2Privlastňovacie zámená

Prehľad privlastňovacích zámen:
mein môj unser náš
dein tvoj euer váš
sein jeho ihr ich
ihr jej Ihr Váš - pri vykaní
V jednotnom čísle sa skloňujú ako neurčitý člen, v množnom čísle ako určitý člen.