2.3.3Nepravidelné skloňovanie

Nepravidelne sa skloňujú niektoré podstatné mená mužského rodu a jedno podstatné meno stredného rodu - das Herz.Tieto podstatné mená sú v 1. páde jedn. č. bez koncovky, v 2. páde jedn. č. priberajú koncové -ns, -ens a vo všetkých ostatných tvaroch sú zakončené na -n, -en.a)v jednotnom čísle
1. p. der Name das Herz
2. p. des Namens des Herzens
3. p. dem Namen dem Herzen
4. p. den Namen das Herz
b)v množnom čísle
1. p. die Namen die Herzen
2. p. der Namen der Herzen
3. p. den Namen den Herzen
4. p. die Namen die Herzen
Podstatné meno das Herz má v medicínskom význame tvary základného skloňovania - des Herzes, dem Herz, das Herz.