2.1.1Mužský rod

*mená mužských bytostí a zamestnaní,Vater, Herr, Sohn, Junge, Tischler, Maurer*označenie samcov zvierat,Hahn, Hengst, Kater*mená dní, mesiacov a ročných období,Sommer, Monat, MontagAle: die Woche, das Jahr*mená svetových strán, vetrov a zrážok,Westen, Monsun, Schnee, Regen, Nebel*značky vozidiel,Škoda, Jaguar, Audi*názvy alkoholických nápojov,Wodka, Wein, Schnaps, WhiskyAle: das Bier*názvy väčšiny cudzích riek a niektorých nemeckých riek,Dnepr, Mississippi, Rhein, Main, Inn, Lech*časť mien území a krajín,Balkan, Irak, Iran, Peloponnes, Jemen, Libanon*podstatné mená odvodené od slovies bez odvodzovacej hlásky,Betrieb, Sprung*podstatné mená s príponami -er, -el, -ig, -ing,Bruder, Korbel, Pfennig, Säugling*prevzaté podstatné mená s príponami -ant, -ent, -eur, -ier, -iker, -ist, -or, -us, -ismus.Praktikant, Journalist, Alkoholiker, Professor, Zyklus, Realismus