3.2Stupňovanie prídavných mien

a)Pravidelné stupňovanie
I. stupeňII. stupeň III. stupeň
prípona -er člen/príd. meno + prípona -(e)ste
klein kleiner der/die/das kleinste, die kleinsten
lieb lieber der/die/das liebste, die liebsten
alt älter der/die/das älteste, die ältesten
jung jünger der/die/das jüngste, die jüngsten
Prídavné mená s kmeňovou samohláskou a, o, u dostávajú v 2. a 3. stupni spravidla prehlásku ä, ö, ü.lang - längergrob - gröberjung - jüngerPrídavné mená zakončené na -s, , -sk, -x, -z, -t, -d priberajú v 3. st. koncovku -este.der kürzeste WegAle: größte FreudePrídavné mená zakončené na -el, -er vypúšťajú v 2. stupni -e, zakončené na -en môžu a nemusia vypúšťať stredové -e.teuer - teurer - der/die/das teuerstedunkel - dunkler - der/die/das dunkelstePre prídavné mená zakončené na -el, -er platí to isté aj pre skloňovaný 1. stupeň.dunkles Biersaurer Regenb)Nepravidelné stupňovanie
I. stupeňII. stupeň III. stupeň
groß größer der/die/das größte, die größten
gut besser der/die/das beste, die besten
hoch höher der/die/das höchste, die höchsten
nahe näher der/die/das nächste, die nächsten
viele (mn. č.)mehrere (mn. č.) die meisten (mn. č.)