2.3.2Slabé skloňovanie

Slabé skloňovanie sa vyskytuje len v mužskom rode.Tieto podstatné mená majú okrem 1. p. j. č. všade koncovku -(e)n.Patria sem zväčša mená označujúce živé bytosti a mená cudzieho pôvodu zakončené na -ant, -ent, -ist.der Herr, der Student, der Junge, der Held, der Deutsche, der Affeder Soldat, der Assistent, der Polizista)v jednotnom čísle
len mužský rod
1. p. der Mensch der Kollege
2. p. des Menschen des Kollegen
3. p. dem Menschen dem Kollegen
4. p. den Menschen den Kollegen
b)v množnom čísle
1. p. die Menschen die Kollegen
2. p. der Menschen der Kollegen
3. p. den Menschen den Kollegen
4. p. die Menschen die Kollegen