3.1Skloňovanie prídavných mien

a)Po určitom člene (slabé skloňovanie)jednotné číslo
mužský rod ženský rod stredný rod
1. p. der kleine Mann die kleine Gruppe das kleine Haus
2. p. des kleinen Mannes der kleinen Gruppe des kleinen Hauses
3. p. dem kleinen Mann der kleinen Gruppe dem kleinen Haus
4. p. den kleinen Mann die kleine Gruppe das kleine Haus
množné číslo - zhodné pre všetky rody
1. p. die kleinen Männer, Gruppen, Häuser
2. p. der kleinen Männer, Gruppen, Häuser
3. p. den kleinen Männern, Gruppen, Häusern
4. p. die kleinen Männer, Gruppen, Häuser
Ako po určitom člene sa skloňujú prídavné mená aj po: dieser, jeder, jener, mancher, welcher, solcher, v množnom čísle po alle, beide, keine.b)Po neurčitom člene (zmiešané skloňovanie)
mužský rod ženský rod stredný rod
1. p. ein kleiner Mann eine kleine Gruppe ein kleines Haus
2. p. eines kleinen Mannes einer kleinen Gruppe eines kleinen Hauses
3. p. einem kleinen Mann einer kleinen Gruppe einem kleinen Haus
4. p. einen kleinen Mann eine kleine Gruppe ein kleines Haus
Neurčitý člen množné číslo nemá.Pozri nasledujúcu tabuľku.Prídavné mená v jednotnom čísle po privlastňovacích zámenách mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr a po kein sa skloňujú tiež ako po neurčitom člene. V množnom čísle sa po nich skloňujú ako po určitom člene.c)Bez člena (silné skloňovanie)
mužský rod ženský rod stredný rod množné číslo
1. p. kleiner Mann kleine Gruppe kleines Haus kleine Dinge
2. p. kleinen Mannes kleiner Gruppe kleinen Hauses kleiner Dinge
3. p. kleinem Mann kleiner Gruppe kleinem Haus kleinen Dingen
4. p. kleinen Mann kleine Gruppe kleines Haus kleine Dinge
Po určitých aj neurčitých číslovkách: einige, viele, mehrere, wenige, andere, ein paar sa prídavné mená skloňujú ako bez člena.Ako prídavné mená sa ďalej skloňujúa)minulé trpné príčastie, ak sa vyskytuje v prívlastkuder eingeschriebene Briefhinter dem geöffneten Schrankb)spodstatnené prídavné menáder Bekannte - mit unseren BekanntenLátkové mená s prívlastkomAk stojí látkové meno s prívlastkom za výrazom udávajúcim množstvo, je v rovnakom páde ako tento výraz (oproti slovenčine).Hier steht eine Tasse heißer Tee 1. p..Stojí tu šálka horúceho čaju 2. p..Er bietet mir eine Tasse heißen Tee an 4. p..Ponúka mi šálku horúceho čaju 2. p..