2.1.3Stredný rod

*mená nedospelých bytostí a zvierat,Kind, Mädchen, Kalb*názvy miest, častí niektorých krajín a svetadielov,Pressburg, Prag, Berlin, Wien, Mähren, Böhmen, Europa, Amerika, Asien, Afrika, Australien*názvy väčšiny kovov a chemických prvkov,Gold, Eisen, Uran, KalziumAle: der Schwefel*názvy jazykov,Englisch, Deutsch*všetky ostatné spodstatnené slovné druhy,Warum, Lesen, Aber*zdrobneniny na -chen, -lein,Zimmerchen, Tischlein*podstatné mená s odvodzovacou príponou -tum,Eigentum, FürstentumAle: der Reichtum, der Irrtum*prevzaté podstatné mená na -um, -o, -ma, -em.Museum, Auto, Thema, Emblem, Problem