2.1.2Ženský rod

*mená ženských bytostí,Frau, Mutter, TochterAle: das Mädchen, das Fräulein, das Weib*označenie samíc zvierat,Henne, Stute, Katze*väčšina názvov stromov a kvetov,Buche, Eiche, Linde, Tanne, Kiefer, Blume, Rose, NelkeAle: der Ahorn, der Lorbeer*základné číslovky ako podstatné mená,Eins, Zwei, Vier, Elf*časť mien území, krajín a mená krajín v pluráli,Riviera, Slowakei, Türkei, Provence, Normandie, Niederlande, USA*názvy väčšiny nemeckých a cudzích riek zakončených na -a alebo -e,Elbe, Saale, Spree, Oder, Donau, Seine, Themse, Wolga*podstatné mená s odvodzovacími príponami -ei, -heit, -keit, -in, -schaft, -ung,Konditorei, Weisheit, Wirklichkeit, Lehrerin, Wissenschaft, Wohnung*prevzaté podstatné mená s príponami -ie, -ion, -ik, -ur, -tät, -enz, -age.Chemie, Nation, Mathematik, Literatur, Publizität, Differenz, Garage