1.3Prepis - špeciálne znaky

V prepisoch nemeckej výslovnosti sa môžete stretnúť s použitím špeciálnych znakov. Výslovnosť najfrekventovanejších z nich:
ɑ̃ nosové „francúzske“ a
ε slovenské e
ə redukované e
ø zaokrúhlené e
œ krátke zaokrúhlené e
y, ʏ zaokrúhlené y
ɔ slovenské o
õ nosové „francúzske“ o
ː predlžuje predchádzajúcu samohlásku
ɐ neurčitá výslovnosť podobná anglickému „a“
ŋ nosové n ako v slovenskom slove banka
ʃ slovenské š
ʒ slovenské ž
ʧ slovenské č
x slovenské ch
ç slovenské ch (hrdelnejšie)