4.2.3Zvratné privlastňovacie zámeno „svoj“

Nemčina toto univerzálne zámeno nemá, nahrádza ho privlastňovacie zámeno príslušnej osoby.Ich tu(e) meine Arbeit.Robím svoju prácu.Du tust deine Arbeit.Robíš svoju prácu.Er tut seine Arbeit.(On) Robí svoju prácu.Sie tut ihre Arbeit.(Ona) Robí svoju prácu.Das Mädchen tut seine Arbeit.Dievča robí svoju prácu.Wir tun unsere Arbeit.Robíme svoju prácu.Ihr tut eu(e)re Arbeit.Robíte svoju prácu.Sie tun ihre Arbeit.Robia svoju prácu.