10.2Slovesný zápor

Tvorí sa najčastejšie dvojicou výrazov záporu. Najbežnejšia dvojica je ne... pas.*V jednoduchých slovesných tvaroch stojí ne pred slovesom (príp. pred predmetovým zámenom alebo zámennou príslovkou) a pas za ním. Pred samohláskou a aspirovaným h sa záporná častica ne eliduje na n'.Michelle ne le connaît pas.Michelle ho nepozná.On n'en parle pas.O tom sa nehovorí.Je n'y vais pas.Nejdem tam.*V zložených slovesných tvaroch stojí záporná častica ne pred pomocným slovesom (príp. pred predmetovým zámenom alebo zámennou príslovkou) a pas za pomocným slovesom. Minulé príčastie zvyčajne kladieme až za zápornú časticu pas, príp. za príslovku.Michelle n'a pas téléphoné.Michelle nezavolala.Elle n'y est pas allée.Nešla tam.*Ak je zápor v infinitíve, obe častice stoja vedľa seba pred ním.Ne pas se pencher au dehors !Nevykláňajte sa z okien!Il vaut mieux ne pas y aller.Je lepšie tam nejsť.*Ak je vo vete nejaká záporná príslovka alebo zámeno, pas sa vynecháva.Je n'en veux plus.Už to nechcem.Personne ne l'aime.Nikto ho nemá rád.Elle n'y va jamais.Nikdy tam nechodí.Je n'ai que cinq francs.Mám len päť frankov.