3.4Stupňovanie prídavných mien

Pravidelné stupňovanieII. stupeň (komparatív) sa tvorí pomocou príslovky plus, pri označení menšej miery stupňa pomocou moins. Pri porovnaní sa vo význame ako, než používa spojka que. III. stupeň (superlatív) sa tvorí pomocou člena le, la, les, ktorý sa kladie pred II. stupeň.
rod I. stupeňII. stupeň III. stupeň
mužský grand plus grand le plus grand
ženský grande plus grande la plus grande
Komparatívy môžeme porovnávať pomocou dvojice aussi ... que, v zápore zvyčajne pas si ... queJe suis aussi grande qu'elle.Som taká vysoká ako ona.Je ne suis pas si grande qu'elle.Nie som taká vysoká ako ona.