7.4Jednoduché perfektum

TvoreniePravidelne pridaním koncovky ku kmeňu, ktorý dostaneme odtrhnutím koncovky infinitívu (aim-er, fin-ir, vend-re).Pozri kap. Prehľad jednoduchých tvarov pravidelných slovies.PoužitieJe to knižný čas. Vyjadruje úplne ukončený minulý dej. V bežnej reči sa nepoužíva.Victor Hugo naquit en 1802.Victor Hugo sa narodil v roku 1802.Louis XIV régna 54 ans.Ľudovít XIV. vládol 54 rokov.