7.25Slovesný vid

Francúzština nerozlišuje dokonavosť a nedokonavosť slovies.direpovedať i hovoriťpousserstrčiť i strkaťRozlišovanie vidu sa uplatňuje v minulosti. Neukončený alebo opakovaný dej vyjadrujeme imperfektom a ukončený alebo jednorazový dej perfektom.Je me suis baignée dans la mer.(O)kúpala som sa v mori.Je me baignais dans la mer.Kúp(av)ala som sa v mori.Na rozlíšenie vidov používa francúzština niekedy celkom odlišné slovesá.soignerliečiťguérirvyliečiťNiekedy využíva rozdiel jednotného a množného čísla v opisných tvaroch.faire un sautskočiťfaire des sautsskákať