3.3Postavenie prídavných mien

Príd. meno stojí, na rozdiel od slovenčiny, najčastejšie za podstatným menom.la littérature française, une table ronde, un travail fatigant, une soirée dansantePred podstatným menom stoja najčastejšie krátke (jedno- alebo dvojslabičné) prídavné mená.beau, bon, court, grand, gros, jeune, joli, long, mauvais, nouveau, petit, vaste, vieux, vilain !!*atd.Postavenie prídavného mena ovplyvňuje jeho význam.une pauvre femmeúbohá ženaune femme pauvrechudobná žena