7.14Zložené perfektum

TvoreniePomocou slovies avoir alebo être a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.j'ai vu, tu as acheté, elle s'est réveillée, nous sommes allés, vous avez vu, ils sont restésVyjadruje*jednorazový dej ukončený v minulosti,J'ai donné un cadeau à papa.Dal som ockovi darček.Nous sommes rentrés avant minuit.Vrátili sme sa pred polnocou.*minulý dej, ktorý sa odohral iba raz a jeho trvanie je vymedzené,J'ai fait ce travail pendant trois ans.Tú prácu som robil tri roky.Le mois passé, j'ai été malade.Minulý mesiac som bol chorý.*opakovaný minulý dej, ktorý má aspoň približne vyjadrený počet opakovaní,Je le lui ai répété cinq fois.Päťkrát som mu to zopakoval.*dej ukončený v blízkej budúcnosti.Encore quelques minutes et j'ai fini de travailler.Ešte pár minút a skončím s robotou.*V podmienkových vetách nahrádza predbudúci čas.Si maman est rentrée demain soir, nous irons te voir.Ak sa mama zajtra do večera vráti, pôjdeme ťa navštíviť.