7.17Minulý podmieňovací spôsob

TvoreniePomocou prítomného podmieňovacieho spôsobu pomocného slovesa a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.Pozri kap. Prehľad zložených tvarov pravidelných slovies.*Vyjadruje: dej, ktorý sa v minulosti neuskutočnil.Dans ce cas, je serais allée avec toi.V tom prípade by som bola išla s tebou.