7.18Zložené minulé príčastie

TvoreniePomocou prítomného príčastia pomocného slovesa a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.Pozri kap. Prehľad zložených tvarov pravidelných slovies.Vyjadrujedej uskutočnený pred iným dejom (prítomným, minulým alebo budúcim) alebo príčinu.Étant rentré tard, je me couche tout de suite.Keďže som sa vrátil neskoro, idem si hneď ľahnúť.