8.1Vedľajšie podmienkové vety

Podmienkové vety sa vo francúzštine najčastejšie uvádzajú spojkou si.Základné pravidlá používania časov a spôsobov v podmienkových vetách po spojke si
vedľajšia veta hlavná veta
si + prítomný čas budúci čas
si + imperfektum prítomný podmieňovací spôsob
si + predminulý čas minulý podmieňovací spôsob