9.1Súslednosť časov - oznamovací spôsob

Ak je sloveso hlavnej vety v prítomnom alebo v budúcom čase, v prítomnom podmieňovacom alebo rozkazovacom spôsobe, francúzština používa vo vedľajšej vete rovnaké časy a spôsoby ako slovenčina.Pierre dit/dira/dirait qu'il apprend à conduire.Pierre hovorí/povie/by povedal, že sa učí šoférovať.Ak je sloveso hlavnej vety v minulom čase:*imperfektum vyjadruje súčasnosť s dejom hlavnej vetyPierre m'a dit qu'il apprenait à conduire.Pierre mi povedal, že sa učí šoférovať.*predminulý čas vyjadruje predčasnosť vzhľadom na dej hlavnej vetyPierre m'a dit qu'il avait appris à conduire.Pierre mi povedal, že sa naučil šoférovať.*prítomný podmieňovací spôsob vyjadruje následnosť deja vzhľadom na dej hlavnej vetyPierre m'a dit qu'il apprendrait à conduire.Pierre mi povedal, že sa bude učiť šoférovať.Pravidlá súslednosti časov platia aj pre vyjadrenie blízkej budúcnosti aller + infinitív, bezprostrednej minulosti venir de + infinitív, a tiež pre predbudúci čas.Je lui ai demandé si elle allait partir avec nous.Spýtal(a) som sa jej, či odíde s nami.