6.7Vyjadrovanie času

Čas sa vo francúzštine vyjadruje časťou hodiny alebo počtom minút.Do polhodiny sa pripočítava k predchádzajúcej celej hodine, od polhodiny sa odpočítava od nasledujúcej hodiny.Čas do polhodiny po celej hodine sa vyjadruje počtom minút bez spojky et, štvrťhodina a polhodina so spojkou et.Čas od polhodiny do celej sa uvádza pomocou príslovky moins a počtom minút alebo štvrťhodinou s určitým členom.Celé hodiny sa vyjadrujú jednoducho číslovkou a slovom heure(s).10H00Il est dix heures.10H05Il est dix heures cinq.10H15Il est dix heures et quart.10H20Il est dix heures vingt.10H30Il est dix heures et demie.10H40Il est onze heures moins vingt.10H45Il est onze heures moins le quart.10H55Il est onze heures moins cinq.Poludnie midi a polnoc minuit sú spravidla bez člena, ostatné časové úseky dňa, napr. ráno matin, večer soir ap., mávajú člen.Je suis rentré après minuit.Vrátil som sa po polnoci.On mange à midi.Jedávame napoludnie.Je ne travaille pas le matin.Ráno nepracujem.Ale:demain matinzajtra ráno