8.4Neskutočná podmienka

*v prítomnostiDej by nastal za určitých (ale nesplnených) podmienok v prítomnosti. Vo vedľajšej vete po spojke si je imperfektum, v hlavnej vete je sloveso v prítomnom podmieňovacom spôsobe.Elle me le dirait si elle le savait.Povedala by mi to, keby to vedela. ale nevie to*v budúcnostiDej by nastal za určitých podmienok v budúcnosti. Vo vedľajšej vete po spojke si je imperfektum, v hlavnej vete je sloveso v prítomnom podmieňovacom spôsobe.Si je pouvais travailler demain, je le terminerais.Keby som mohol zajtra pracovať, dokončil by som to. ale nebudem môcť*v minulostiVo vedľajšej vete po spojke si nedávame podmieňovací spôsob, ako v slovenčine, ale predminulý čas. Sloveso hlavnej vety je v minulom podmieňovacom spôsobe.S'il avait pu, il serait venu.Keby bol mohol, bol by prišiel. ale nemohol