7.21.1Polopomocné slovesá vyjadrujúce časové vzťahy

venir de +inf.Vyjadruje dej, ktorý sa práve skončil.Je viens d'arriver.Práve som prišiel.aller +inf. (futur proche)Vyjadruje budúcnosť ( bežne používaný variant budúceho času).Dans un mois, je vais avoir dix ans.O mesiac budem mať desať.être en train de +inf.Vyjadruje práve prebiehajúci dej.Je suis en train de prendre un bain.Práve sa kúpem.