5.5.1Samostatné opytovacie zámená

Jednoduché
funkcia vo vete v otázke na v otázke na
osobu vec alebo zviera
podmet qui ? que ?, quoi ?
priamy predmet qui ? que ?
nepriamy predmet à qui ? à quoi ?
alebo de qui ? de quoi ?
prísl.urč. po predl. avec qui ? avec quoi ?
pour qui ? sans quoi ?
Qui cherchez-vous ?Koho hľadáte?Qui le sait ?Kto to vie?Que s'est-il passé ?Čo sa stalo?Rozšírené
funkcia vo vete v otázke na v otázke na
osobu vec alebo zviera
podmet qui est-ce qui ? qu'est-ce qui ?
priamy predmet qui est-ce que ? qu'est-ce que ?
nepriamy predmet à qui est-ce que ? à quoi est-ce que ?
alebo de qui est-ce que ? de quoi est-ce que ?
prísl. urč. po predložke avec qui est-ce que ? avec quoi est-ce que ?
Zložené
funkcia vo vete mužský rod ženský rod
j. č. mn. č. j. č. mn. č.
podmet, lequel lesquels laquelle lesquelles
priamy predm.
nepr. predm.:
- po predl. de duquel desquels de laquelle desquelles
- po predl. à auquel auxquels à laquelle auxquelles
- !!*po jiné předl. avec lequel avec lesquels avec laquelle avec lesquelles
Voici deux livres. Lequel est à vous ?Sú tu dve knihy. Ktorá z nich je vaša?Lequel de ces livres vous intéresse le plus ?Ktorá z týchto kníh vás najviac zaujíma?