4.1Určitý člen

*Najčastejšie sa vzťahuje na to, čo je hovoriacemu známe, alebo na to, o čom sa už hovorilo.le président de la Républiqueprezident republikyLe mardi, je vais à la piscine.V utorok chodievam plávať.Je pars le 7.Odchádzam siedmeho.Les enfants jouent dans le jardin.Deti sa hrajú v záhrade. naše, vaše ap.
DE À
stiahnuté tvary
jedn. č. muž. rodu de + le = du à + le = au
mn. č. oboch rodov de + les = des à + les = aux
nestiahnuté tvary
jedn. č. oboch rodov de l' à l'
jedn. č. žen. rodu de la à la
l'âge du bronzebronzová dobaau restaurantv reštaurácii