9.2Súslednosť časov - subjunktív

V dnešnej francúzštine sa už nedodržiava. To znamená, že aj keď je v hlavnej vete niektorý z minulých časov, použitie subjunktívu sa nemení. V písanej spisovnej francúzštine však môžeme prítomný a minulý subjunktív nahrádzať subjunktívom imperfekta, respektíve predprítomným subjunktívom podľa pravidiel súslednosti časov v oznamovacom spôsobe.*Súčasnosť vyjadrujeme prítomným subjunktívom, v spisovnom písanom prejave subjunktívom imperfekta.Je doutais qu'il le sache.Pochyboval som, že to vie. bežne*Predčasnosť vyjadrujeme minulým subjunktívom, v spisovnom písanom prejave predprítomným subjunktívom.Je doutais qu'il l'ait fini à temps.Pochyboval som, že to dokončil načas. bežne*Následnosť vyjadrujeme prítomným subjunktívom, v spisovnom písanom prejave subjunktívom imperfekta.Je doutais qu'il le finisse à temps.Pochyboval som, že to dokončí načas. bežne