5.4.2Nesamostatné ukazovacie zámená

číslo mužský rod ženský rod
jednotné ce, cet cette
množné ces ces
Tvar cet sa používa v mužskom rode len pred samohláskou alebo nemým h, a to pred podstatným i prídavným menom.cet enfant - ce petit enfantcet hôtel - ce petit hôtelPoužitieVýznam ukazovacieho zámena môže byť zosilnený príklonkami -ci alebo -là, ktoré sa pripájajú tesne za podstatné meno. Ak sú v tej istej vete použité obe, -ci označuje bližší alebo naposledy spomenutý pojem, -là vzdialenejší alebo už predtým spomínaný pojem.Ces livres-ci sont à moi, ces livres-là sont à toi.Tieto knihy sú moje, tamtie knihy sú tvoje.Príklonky používame aj pri určovaní času.ce matindnes ránocet après-mididnes popoludníce soirdnes večercet hivertúto zimu, tohto roku v zime