15Citoslovcia

zvolania a zvolacie vety Ah !, Ohé !, Ouf !, Pouah !, Zut !
podstatné mená Attention !, Silence !
prídavné mená Bon !
príslovky Bien !
rozkazovacie slovesné tvary Vas-y !, Tiens !, Chut !
celé vety Dis donc !
Medzi citoslovcia patria aj zvukomalebné slová, ktoré približne napodobňujú*hlasy zvieratcocoricokikirikícoucoukukumeuh*a rôzne zvuky.tic-tactik-taktoc-tocťuk-ťukmiam-miammňam-mňam