16.2Vedľajšie vety

Vedľajšie vety môžeme rozdeliť na vety podmetové, predmetové, vzťažné a príslovkové.Vzťažné vety sa uvádzajú vzťažným zámenom qui, que, quoi, lequel, dont alebo vzťažnou príslovkou .Podmetové vety sa uvádzajú spojkou que.Predmetové vety sa uvádzajú spojkou que alebo spojkovými výrazmi de ce que, à ce que. Patria medzi ne aj nepriame otázky.Príslovkové vety (tak ako aj príslovkové určenia) sú časové, príčinné a dôvodové, účelové, účinkové, podmienkové, predpokladové, odporovacie, prípustkové, výnimkové, dopĺňajúce a spôsobové.