5.3.1Samostatné privlastňovacie zámená

jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod mužský rod ženský rod
le mien môj la mienne moja les miens moji les miennes moje
le tien tvoj la tienne tvoja les tiens tvoji les tiennes tvoje
le sien jeho/jejla sienne jeho/jejles siens jeho/jejles siennes jeho/jej
le nôtre náš la nôtre naša les nôtres naši les nôtres naše
le vôtre váš la vôtre vaša les vôtres vaši les vôtres vaše
le leur ich la leur ich les leurs ich les leurs ich
PoužitieZastupujú podstatné meno, preto sa používajú s členom. Rod a číslo zodpovedá zastupovanému podstatnému menu.Je n'ai pas de vélo, Michel va me prêter le sien.Nemám bicykel, Michel mi požičia svoj.