5.6Vzťažné zámená

jednoduché tvary!!*
pád
1. qui
2. de qui, dont
3. à qui
4. que, qu'
složené tvary !!*
pád jednotné číslo množné číslo
mužský rod ženský rod mužský rod ženský rod
1. lequel laquelle lesquels lesquelles
2. duquel de laquelle desquels desquelles
3. auquel à laquelle auxquels auxquelles
4. lequel laquelle lesquels lesquelles
PoužitieZastupujú podstatné meno či iný nadradený výraz vyjadrený v hlavnej vete, príp. celú hlavnú vetu. Pripájajú vedľajšiu vetu k hlavnej.C'est le médecin à qui/auquel tu voulais parler.To je lekár, s ktorým si chcel(a) hovoriť.C'est le portefeuille que nous avons trouvé.To je tá peňaženka, ktorú sme našli.C'est le livre dont on parle beaucoup.To je tá kniha, o ktorej sa veľa hovorí.la sœur de Jannis qui part en France!!* Jannisina sestra, ktorá odchádza do FrancúzskaJe ne sais que/quoi faire.Neviem, čo robiť.