7.6Prítomný subjunktív

TvorenieOd 3. os. mn. č. prítomného času oznamovacieho spôsobu odtrhnutím koncovky -ent a pridaním koncoviek uvedených v nasledujúcej tabuľke. Subjunktív má pri sebe takmer vždy spojku que.
jednotné číslo množné číslo
1. os. -e -ions
2. os. -es -iez
3. os. -e -ent
Vyjadruje1.V hlavných vetách*želanie, poľutovanie, rozkaz, možnosť, predpoklad ap.Pourvu qu'il ne pleuve pas !Len aby nepršalo!2.Vo vedľajších vetách*vôľu, želanie, túžbu, rozkaz ap.,Je veux que tu le fasses.Chcem, aby si to urobil.Il dit qu'on vienne le voir chaque dimanche.Hovorí, aby sme ho každú nedeľu navštevovali.*pochybnosť, neistotu (po slovných spojeniach a slovesách ako douter, sembler, il est (im)possible, ne pas penser, ne pas croire, il se peut que ap.),Je doute qu'on puisse le faire.Pochybujem, že sa to dá urobiť.Il se peut que j'arrive tard.Možno prídem neskoro.*úsudok, názor (po slovných spojeniach a slovesách ako il faut, il est nécessaire, il vaut mieux, il est important, cela vaut la peine ap.),Il faut que tu viennes à l'heure.Treba, aby si prišiel načas.Il est nécessaire que nous partions.Je nutné, aby sme odišli.*citové postoje (po slovných spojeniach a slovesách ako s'étonner, craindre, regretter, être fâché, être heureux, avoir peur ap.).Je crains qu'il ne vienne pas.Obávam sa, že nepríde.*Niekedy odlišuje význam od oznamovacieho spôsobuTu penses que je puisse réussir ?Myslíš, že by sa mi to mohlo podariť ?Tu penses que je peux réussir ?Myslíš, že sa mi to môže podariť ?