7.16Predbudúci čas

TvoreniePomocou budúceho času pomocného slovesa a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.Pozri kap. Prehľad zložených tvarov pravidelných slovies.Vyjadruje*dej, ktorý sa ukončí skôr, než nastane iný budúci dej. Používa sa najčastejšie vo vedľajšej vete po spojkách a spojkových výrazoch quand, lorsque, dès que, aussitôt que, après que, une fois que.Quand j'aurai passé mon examen, je partirai en vacances.Keď urobím skúšku, odídem na prázdniny.*dej, ktorý bude ukončený v uvedenom čase,À sept heures du soir, tout le monde sera rentré.O siedmej večer budú všetci naspäť.*pravdepodobný dej ukončený v minulosti,Nous nous serons trompés.Asi sme sa pomýlili.