8.3Možná podmienka

Možná podmienka sa týka budúcnosti. Vo vedľajšej vete použijeme, na rozdiel od slovenčiny, prítomný čas.S'il pleut, je ne sortirai pas.Ak bude pršať, nepôjdem von.S'il peut, il aidera sa mère.Ak bude môcť, pomôže matke.