7.10Prechodník

TvorenieOd prítomného príčastia iba pridaním predložky en.Vyjadruje*Časovú súbežnosť v súvetí s vedľajšou vetou, ktorá vyjadruje, za akých okolností sa dej stal. Podmet obidvoch viet musí byť totožný.En la voyant, il s'est mis à courir.Keď ju zbadal, dal sa do behu.*spôsob, prostriedok alebo podmienku,Ne téléphonez pas en conduisant.Netelefonujte pri šoférovaní.On apprend beaucoup en voyageant.Cestovaním sa človek veľa naučí.v spojení s príslovkou tout súčasnosť a nepretržitosť deja alebo prípustku.Ma sœur lit tout en écoutant la radio.Moja sestra si číta a pritom počúva rádio.Tout en travaillant beaucoup, elle sort souvent.Napriek tomu, že veľa pracuje, chodí často von.