3Prídavné mená

Tak ako v prípade podstatných mien, aj tu rozlišujeme mužský a ženský rod, jednotné a množné číslo.