7.5Jednoduchý budúci čas

TvorenieOd všetkých slovies rovnakými koncovkami, ktoré pridávame k infinitívu. V slovesách III. triedy od infinitívu odtrhneme koncové -e.
jednotné číslo množné číslo
1. os. -ai -ons
2. os. -as -ez
3. os. -a -ont
je partirai; tu fourniras, elle se lèvera, nous vendrons, vous lirez, ils jetterontPozri kap. Prehľad jednoduchých tvarov pravidelných slovies.Vyjadruje*budúci dej vzhľadom na prítomnosť,Anne viendra nous voir demain.Anne nás zajtra navštívi.*rozkaz,Tu referas tout cela.Toto všetko prerobíš.