7.21.5Infinitívne väzby s významom prísloviek

J'aime voyager.Rád cestujem.Commencez par réfléchir !Najprv uvažujte!