14.2Podraďovacie spojky

1.Vedľajšie vety obsahové (podmetové, predmetové) sa pripájajú spojkou que alebo spojkovým slovným spojením à ce que, de ce que (podľa valencie prísudku).Je crois que vous avez tort.Myslím, že sa mýlite.2.Spojky a spojkové slovné spojenia vyjadrujú rôzne vzťahy vedľajších príslovkových viet:*časový vzťah - spojky quand, comme, lorsque, que, si, spojkové slovné spojenia alors que, à mesure que, au moment où, aussitôt que, jusqu'à ce que, pendant que, tandis que ap.,Tu verras quand tu y seras.Keď tam budeš, uvidíš.*príčinný vzťah - spojky comme, puisque, slovné spojenia parce que, c'est que, du fait que, étant donné que, vu que ap.,Comme il n'y a rien à manger, on ne mange pas.Keďže tu nie je nič na jedenie, nebudeme jesť.*účelový vzťah - spojka que, slovné spojenia pour que, afin que, de crainte que, de peur que ap.,Je suis venu pour que nous puissions en parler.Prišiel som, aby sme sa o tom mohli porozprávať.*účinkový vzťah - spojka que, slovné spojenia de façon que, de manière que, de sorte que, en sorte que ap.,Articulez de façon qu'on vous comprenne.!!* Vyslovujte tak, aby vám bylo rozumět.*podmienkový vzťah - spojky si, quand, que, slovné spojenia à (la) condition que, à moins que, au cas où, une fois que ap.,Si tu viens demain, je te montrerai quelque chose.Ak zajtra prídeš, niečo ti ukážem.*odporovací a prípustkový vzťah - spojka quoique, slovné spojenia alors que, au lieu que, bien que, pendant que, tandis que, même si ap.,Il fait doux chez vous, tandis que chez nous, on gèle.U vás je príjemne, zatiaľ čo u nás mrzne.*výnimkový a dopĺňajúci vzťah - spojkové slovné spojenia excepté que, sauf que, si ce n'est que, outre que,Nous sommes blondes toutes les deux, sauf que toi, tu es une décolorée.Sme obidve blondíny, až na to, že ty si odfarbená.*spôsobový vzťah - spojkové slovné spojenie sans queIl m'a tout dit sans que je le lui aie demandé.Všetko mi povedal bez toho, aby som ho o to žiadal.*a prirovnávací vzťah - spojka comme, slovné spojenia ainsi que, aussi bien que, autant que, comme si, de même que, en tant que, pour autant que ap.Cela s'écrit comme cela se prononce.Píše sa to tak, ako sa to číta.