3.1Rod prídavných mien

Ženský rodTvorí sa pridaním koncovky -e k mužskému tvaru.petit - petiteAk je tento tvar už zakončený na -e, ďalšie „-e“ sa nepridáva.jeune - jeunePridaním koncovky -e vzniknú tieto javy:a)pridanie „e“ nemá vplyv na výslovnosť,joli ʒɔli - jolie ʒɔlinoir nwaʀ - noire nwaʀb)pridaním „e“ sa oživí koncová spoluhláska,petit p(ə)ti - petite p(ə)titc)pridaním „e“ sa zmení nosovka na ústnu samohlásku,plein plε̃ - pleine plεnd)zdvojí sa koncová spoluhláska a výslovnosť*sa nezmení (v prídavných menách zakončených na -eil, -el),pareil paʀεj - pareille paʀεj*sa zmení (v prídavných menách zakončených na -en, -on, -et, -ot, -s, -er),bon bɔ̃ - bonne bɔnbas - basse bɑse)pridaním „e“ za f, c, eur, eux sa zmení posledná spoluhláska.actif aktif - active aktivsportif spɔʀtif - sportive spɔʀtivpublic pyblik - publique pyblikmenteur mɑ̃tœʀ - menteuse mɑ̃tøzheureux øʀø - heureuse øʀøzAle: supérieur - supérieure, meilleur - meilleureMužský rod!!* Přídavná jména, která mají v mužském rodě dva tvary: druhý tvar se užívá v jedn. č. před podstatným jménem začínajícím na samohlásku nebo němé „h“.
před souhláskou před samohl. a němým h množné číslo
un beau vase un bel homme de beaux vases/hommes
un nouveau livre un nouvel avion de nouveaux livres/avions
un vieux pull un vieil homme de vieux pulls/hommes
un fou rire un fol espoir de fous rires/espoirs
Zvláštnosti*Prídavné mená, ktoré majú v mužskom rode dva tvary: druhý tvar sa používa v jedn. č. pred podstatným menom začínajúcim sa na samohlásku alebo aspirované „h“.
pred spoluhláskou pred samohl. a nemým h množné číslo
un beau vase un bel homme de beaux vases/hommes
un nouveau livre un nouvel avion de nouveaux livres/avions
un vieux pull un vieil homme de vieux pulls/hommes
un fou rire un fol espoir de fous rires/espoirs