6.3Násobné číslovky

Násobné číslovky tvoríme pomocou príslušnej základnej číslovky a slova fois - krát.une foisjedenkrátdeux foisdvakráttrois foistrikrátAle aj: plusieurs foisveľakrátPríklady tvorenia ďalších násobných čísloviek:(pour) la première foispo prvýkrát(pour) la deuxième foispo druhýkrát(pour) la troisième foispo tretíkrátdoubledvojitý, dvojnásobnýtripletrojitý, trojnásobnýpremièrementpo prvédeuxièmement, secondementpo druhétroisièmementpo tretieUstálené spojenia:le triple-sauttrojskokles tripléstrojčatá