6.2Radové číslovky

le 1er le premier le/la 20e le/la vingtième
la 1ère la première le/la 70e soixante-dixième
le/la 2e le/la deuxième le/la 71e soixante et onzième
le/la 2nd(e) le/la second(e) le/la 72e soixante-douzième
le/la 3e le/la troisième le/la 80e quatre-vingtième
le/la 4e le/la quatrième le/la 81e quatre-vingt-unième
le/la 5e le/la cinquième le/la 90e quatre-vingt-dixième
le/la 11e le/la onzième le/la 100e centième
le/la 17e le/la dix-septième le/la 1000e millième
Jednotlivé číslovky pozri samostatné heslá a tematické okruhy - Učenie/Príroda/Farby,tvary,čísla.Radové číslovky sa skrátene zapisujú pomocou číslice a horného indexu e (v staršom zápise sa označovali číslicou s príponou ème alebo ième).le 4e, le 10e ap.Ale: le 1er, la 1ère, le 2nd, la 2nde