7.15Predminulý čas

TvoreniePomocou imperfekta pomocného slovesa a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.Pozri kap. Prehľad zložených tvarov pravidelných slovies.Vyjadruje*dej, ktorý sa ukončil prv, než nastal iný minulý dej,Il a manqué le train parce qu'il s'était réveillé trop tard.Zmeškal vlak, lebo sa neskoro zobudil.*predminulý dej, ktorý zdôvodňuje alebo vysvetľuje následný dej,Il n'a pas réussi : il s'était mal préparé.Neuspel, zle sa (totiž) pripravil.*po spojkách quand, lorsque, après que ap. opakovanie uvedeného deja. V hlavnej vete musí byť imperfektum.Quand j'avais reçu une lettre, j'y répondais aussitôt.Vždy keď som dostal list, hneď som naň odpovedal.*veľmi rýchle ukončenie deja,Maman a fait un bon dîner : en un quart d'heure, on avait tout mangé.Mama uvarila dobrú večeru- do štvrťhodiny sme všetko zjedli.*v podmienkových vetách nereálnu podmienku v minulosti,Pozri kap. Neskutočná podmienka.