3.2Množné číslo prídavných mien

Tvorí sa, ako pri podstatných menách, pridaním koncovky -s, ktorá sa, s výnimkou viazania, nevyslovuje.intéressant - intéressants ε̃teʀesɑ̃, petit - petits p(ə)ti, bleu - bleus blø, fou - fous fuĎalšie spôsoby tvorenia množného čísla
koncovka mn. číslo príklad
-s/-x/-z nepridáva sa nič un ami français - des amis français
-eau -x beau - beaux, nouveau - nouveaux
-al/-ial -aux amical - amicaux, spécial - spéciaux
Niekoľko príd. mien zakončených v mužskom rode na -al priberá v mn. č. zvyčajnú koncovku -s.banal - banals, bancal - bancals, fatal - fatals, final - finals, fractal - fractals, natal - natals, naval - navals